โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

 

   โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ 

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร (นายชิษณุชา  บุดดาบุญ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมจัดโครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสระน้ำภายในศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  

                                                                      ธิปญาดากรณ์/รายงาน