ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวการผลิตข้าวครบวงจร

23 กรกฎาคม 2559 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวการผลิตข้าวครบวงจร

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสมพร เชื้อคำจันทร์ ร่วมต้อนรับและบรรยายองค์ความรู้เรื่องข้าวการผลิตข้าวครบวงจรแก่คณะที่มาศึกษาดูงานภายใต้โครงการยุวชนไทยในต่างแดน...ตามรอยพระยุคลบาทโดยมูลนิธิวิจัยและบริการการศึกษาเพื่อสาธารณะร่วมกับสมาพันธ์รักไทยและชมรมเด่นใจ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เพื่อศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประมาณ 50 ราย