Display # 
Title Author Hits
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 66
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายเกรียงไกร คำศรี ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 85
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 69
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนที่เดินทางมาในจังหวัดสกลนคร ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ร่วมเปิดจุดให้การบริการเกษตรกร/ประชาชนตามโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 86
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเปิดจุดบริการเกษตรกร/ประชาชนในโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 94
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ คุมเข้มป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 78
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับมอบนมถุง จำนวน 250 ถุง น้ำดื่ม และขนม จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 69
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2019 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 86
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82