Display # 
Title Author Hits
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 86
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบป้ายโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ” ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 80
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชน โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 72
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 94
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 102
วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด (เหล่ากาชาด) ประจำปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 145
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 83
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 86
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 101
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน และคณะ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 103