Display # 
Title Author Hits
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการผู้แทนสมาชิก ชุดที่ 8 ประจำปี 2562 (ปี 2562 - 2566) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 106
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 119
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนายสมพร ไชยศรี เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 106
วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 118
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 87
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 147
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีพุทธศักราช 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 113
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกันยายน 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 92
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ฝ่ายฯ ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบกำหนดการเกษียณอายุราชการ ของนายประยุทธ์ สารพิมพ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 79