Display # 
Title Author Hits
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมกันถอนกล้าข้าว จำนวน 9 พันธุ์ ในแปลงนาภายในศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการทำกิจกรรม สืบสานประเพณี ลงแขกดำนา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 61
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนครให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 63
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 117
วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.09 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 193
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 93
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ออกติดตาม ดูแล ประสานงานและพบปะเยี่ยมเยียน ในการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 77
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 - 12.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” / กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 73
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 75
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยนายวิริยะ หริตวร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 77
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 68