สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์ฺวิจัยข้าวสกลนคร (Sakon Nakhon Rice Research Center)

เลขที่ 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4271-1471

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ดาวเทียม  https://www.google.co.th/maps/place/Sakon+Nakhon+Rice+Research+Center/