ประกาศสอบราคาซ่อมบ้านพัก 3 หลัง

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง เอกสารแนบ