ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง เอกสารแนบ