ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฯ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ