ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ซ่อมแซมอาคารฝึกอบรมและบ้านพักคนงาน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม จำนวน ๑ หลัง เอกสารแนบ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักคนงาน จำนวน ๔ หลัง  เอกสารแนบ