ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ  เอกสารแนบ