ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน) เอกสารแนบ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน เอกสารแนบ