ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปรัง 261และฤดูนาปี 2560/61 โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปรัง 261และฤดูนาปี 2560/61 โดยวิธีขายทอดตลาด