ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน.) เอกสารแนบ