ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบ

เเอกสารแนบTOR เอกสารแนบSPEC