ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน จำนวน 1 หลัง เอกสารแนบ