ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เอกสารแนบ