ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์)  เอกสารแนบ   ราคากลาง