สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องดำนาเดินตาม 6 แถว

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องดำนาเดินตาม 6 แถว พร้อมอุปกรณ์เครื่องเพาะกล้า แบบกึ่งอัตโนมัติ และถาดเพาะกล้า เอกสารแนบ