ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธ์ุ (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์) เอกสารแนบ