ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม เรื่อง สอบราคาวัสดุการเกษตร

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) 4 รายการ เอกสารแนบ