ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่่วมกัน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  สอบราคาซื้อครุภัณ์การเกษตร เครื่องดำนาเดินตาม 6 แถว พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องเพาะกล้าแบบกิึ่งอัตโนมัติ และถาดเพาะกล้า เอกสารแนบ