ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องดำนาเดินตาม 6 แถว พร้อมอุปกรณ์เครื่องเพาะกล้า แบบกึ่งอัตโนมัติและถาดเพาะกล้า   เอกสารแนบ