ประกาศสอบราคา ซื้อรถยก ขนาด 2 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล

ประกาศสอบราคา ซื้อรถยก ขนาด 2 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน เอกสารแนบ