ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนว

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนวยการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง