ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหยอดข้าวแห้งรถไถเดินตามและชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง

-ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหยอดข้าวแห้งรถไถเดินตาม จำนวน 12 เครื่อง 

-ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด