ประกาศผู้ชนะการสอบราคาราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516