ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559