Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 8
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 11
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 19
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 30
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคตามเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 32
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 38
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 37
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคตามเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 35
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 39
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 36