Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 237
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 210
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 303
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 218
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 212
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแนวรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 028 ศวข.สน.1/2543 และแนวรั้วลวดหนามบริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 207
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 478
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 270
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 180
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 186