Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by admin 173
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by admin 249
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Written by admin 178
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Written by admin 162
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแนวรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 028 ศวข.สน.1/2543 และแนวรั้วลวดหนามบริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร Written by admin 166
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by admin 436
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Written by admin 231
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 124
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 143
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 135