Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 175
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 177
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2509 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 173
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหยอดข้าวแห้งรถไถเดินตามและชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 287
ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน 2557 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ.... Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 179
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 183
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 205
ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 204
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 140