Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปี 2558/59 Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 657
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 405
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 335
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 355
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 360
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 490
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 344
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 358
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงแนวรั้วหน้าศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 028 ศวข.สน.1/2543 และแนวรั้วลวดหนามบริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 357
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวขนาด 170 แรงม้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 627