Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 401
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 331
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ขำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 324
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 305
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 296
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2509 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 294
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหยอดข้าวแห้งรถไถเดินตามและชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 723
ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน 2557 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ.... Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 315
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 294