ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม