ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม