ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ