ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย