ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์