ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ