ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ และ ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ และ ขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ