ประกาศศูนย์วิจัยวิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประกาศศูนย์วิจัยวิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่