ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามประกาศ