รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2รายละเอียดตามประกาศ