เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จากวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 รายละเอียดตามประกาศ