ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างเหมารายเดือน)เอกสารแนบ