ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  เอกสารแนบ