ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เอกสารแนบ