Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 449
การขึ้นบัญฃีผู้สอบแข่งขัน (พนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 381
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 251
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริหาร (พนักงานขับรถยนต์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 741
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 356
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 304
เปลี่ยนแปลงวันสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 675
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 288
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 279