การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    903  

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 86 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์

0-4271-1471

แฟกซ์

0-4271-1471

อีเมล์

[email protected]